HUVUDSIDA

Standard


Stefan Johansson
Jag i min mundering i Frankrike
Skapa en profillänk
Jag

Rösta nej till massövervakning

Utblick Handlare får tillgång till allt mer sofistikerade verktyg för att kartlägga konsumenter. Helst i realtid. Allt för att kunna göra så personliga erbjudanden som möjligt. Det gäller såväl på nätet som i den fysiska butiken.

Konsumenten är aldrig ensam

Min Kommentar :
Alltså massövervakning som de hade i gamla Sovjet-regimerna
och som jag har uppfattat kamera övervakningen och annat ute på mina resor i EU-området är inte till gagn för mänskligheten det är en ”Stalkning” av människan som gränsar till helt horribelt , punkt slut , HELT KLART !

Kommunism

Fascism

Polisstat

Nedanstående länkar angående The Pirate bay

http://www.youtube.com/watch?v=KcnrF7FCSts

http://www.svtplay.se/video/1013090/del-1

    ——

Miljödepartementet
Lagringen av koldioxid behövs ju inte då gröna växter och träd gör den nyttan genom fototsyntesen , dessutom ger det syre tillbaka.
Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid m.m.
Oljan ska ju fasas ur som bränsle och undvika de mänskliga mosquitos som suger ut jordens dämpande material i form av ”hydralolja” vid rotation , snart blir bara skelettet kvar av jordskorpan och då vid hög rotation som med jorden rotations hastighet runt sin egen axel dessutom runt solen så är hållfasthets faktorn vid rotation kritisk , därför jordens NATURKATASTROFER.

_____________________

BRÄNNPUNKT | FRA-LAGEN

Att fler myndigheter nu ges möjlighet att signalspana bryter mot de enskilda medborgarnas rättigheter. För att förhindra att så sker stämmer vi nu staten, skriver Michael Gajditza, ordförande för Liberaldemokraterna.

Källa :Svd.se

Nu ger S Säpo rätt att signalspana

FRA-SÄPO

Säpo ska få rätt att signalspana ”för att lättare kartlägga terroristgrupper”. Socialdemokraterna har nu bestämt sig för att stödja regeringen i frågan, kan SvD avslöja. Partiet släpper också det rödgröna vallöftet att riva upp den kritiserade FRA-lagen.

FRA-pedia

Stockholmsprogrammet

Integritetsombudsmannen på Den Nya Välfärden

FRA-Lagen

”Snarare handlade det hela om ett politiskt ”bondeoffer” i slutspelet om en FRA-lag.”
Johansson fick bakläxa om FRA