Hard Rock kepsen måste med .Hard Rock Kepsen måste med 😉

»

  • Hej !

   Kunskap är viktigt för ett välfungerande samhälle överlag.
   ————–
   ”Kunskap och kompetens är de mest värdefulla tillgångar till nuvarande och kommande generationer, som regeringarna försöker upprätthålla globala konkurrenskraft, öka flexibilitet och lyhördhet av arbetsmarknaderna och behandlar frågor om den åldrande befolkningen. OECD: s genombrott undersökning om vuxnas färdigheter PIAAC, kommer att ge regeringar med ett unikt och effektivt verktyg för att bedöma var de står när det gäller kvantitet och kvalitet på de kunskaper och färdigheter av arbetskraften. Lika viktigt kommer det att ge insikter i hur kompetens relaterar till den sociala och ekonomiska välfärd av individer och nationer och även riktlinjer hur effektivt utbildningssystemen möter nya efterfrågan på kompetens. ”

   Källa , översättning Google : OECD

 1. Hej !
  Alltså rättspsykiatrin i Sala verkar ha det bekvämt nuförtiden där patienter hänvisas omedelbart till sitt vårdlag då det från patienter ställs en trivial fråga , alltför att försöka ”smita” från arbete och där själva sjuksköterskan är chef.
  Det sitter tex. 5-6 personal framför tv,n , då jag frågar om utegång så hänvisas jag till brist på personal .Enligt lag om jag är häktad tex så har jag rätt till 1 timmes rast varje dag , det verkar som den möjligheten har försvunnit nu i Sala.
  Mycket fler brister finns att anmärka på , undanflykten från personal verkar vara ”mantrat” – Prata med ditt vårdlag .
  Patienter lider av de dåliga behandlingsmetoderna med oerfaren personal bland de mer ”erfarna”.
  ——————————————–

  Larmar om säkerhetsbrister
  på Salbergaanstalten
  Sala

  En intern utredning om säkerheten nattetid på Salberga har inletts. Det uppger kriminalvårdschefen Heini Lindell till P4 Västmanland.
  Relaterat

  En anställd uppger till P4 Västmanland att en anställd har tagit in kompisar på anstalten under natten, vilket helt bryter mot säkerhetsföreskrifterna. Han berättar även att en del anställda brukar titta på tv, surfa på internet och sova samtidigt som viktiga arbetsuppgifter försummas nattetid.

  Källa : Larmar om säkerhetsbrister
  på Salbergaanstalten

  • Hej !
   Den dåvarande läkaren sa upp sig med anledning av personliga problem sägs det , vad vet jag.
   Patienterna tillåts även skura golv i korridoren som egentligen är personalens arbete , jag undrar om det skulle vara adekvat med insyn i verksamheten precis som hos kriminalvården så det blev ordning och reda på verksamheterna.
   Enligt uppdrag granskning med förvunnet från personer inom polisen så verkar de hela te sig skrämmande ur rättssäkerhetssynpunkt och patientsäkerhet . 😦

  • Hej !
   Det har också uppdagas för mig att en windows 7 ultimate licens plus Office 365 och Norton 360 försvunnit för mig på avdelningen men cheferna avdelningschefen och verksamhetschefen urskulda sig genom att säga att de inte vet om det är från rättspsykiatrin i Huddinge eller i Sala licenserna har försvunnit så det hela kan ej ersättas , fasansfullt då jag tänker på de som JAG SKA lita på ”slarvar bort” saker från individerna.
   Det hela handlar om ungefär 5000 kronor men ändå principen gör sig gällande.

  • Patienternas mobilkameror oroar personalen på rättspsyk i Sala

   Personalen på rättspsykiatrin i Sala känner obehag över att patienter tar bilder, både på dem och på medpatienter, med sina mobiltelefoner och lägger ut på nätet. Men det går att lösa. I Växjö har den högsta förvaltningsdomstolen gett personalen rätt att ta ifrån patienterna både telefoner och datorer.
   Publiceringsdatum: 2012-01-23

   Arbetsmiljöinspektören Lena Boman har träffat sjukhusledningen och skyddsombud på den rättspsykiatriska kliniken i Sala. Verksamhetschefen tog initiativ till mötet, bland annat för att personalen är orolig över hur patienter använder sina mobiltelefoner. Lena Boman förstår personalens oro.

   – De uttrycker ängslan över att patienter har rätt att ha mobiltelefoner eftersom det händer att både de själva och medpatienter blir fotograferade, och att bilder läggs ut på nätet. Själv anser jag att det är vansinnigt att personalen ska behöva utsättas för sådana säkerhetsrisker, säger hon.

   Landstinget fick rätt i domstol

   På rättspsykiatrin i Växjö fick ledningen besked från Socialstyrelsen att de inte fick vägra patienterna rätten att ha mobiltelefoner och datorer. Ett beslut som landstinget tog till domstol. Länsrätten höll med Socialstyrelsen, men när domen överklagades blev utgången en annan. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde länsrättens dom.

   – Tvärtemot Socialstyrelsen ansåg inte domstolen att det var till men för patientsäkerheten att vi förbjöd både mobiltelefoner och datorer. Det var ett par år sedan domen kom och sedan dess upplever vi att vi är ett av de mest narkotikafria specialsjukhusen i hela Sverige, säger David Wirdelöf, biträdande verksamhetschef på rättspsykiatrin i Växjö.

   För det var inte bara hotet det innebar att bli fotograferad som inverkade på arbetsmiljö och vård. De omkring 100 patienterna inom slutenvården använde också sina mobiltelefoner för att göra narkotikaaffärer.

   – Under vistelsen här förstärktes deras kriminella mönster och deras narkotikamissbruk blev mer etablerat. Vi förlorade möjligheten till det viktigaste vi har som vårdare inom rättspsykiatrin – att skapa relationer till patienterna. När det var som värst satt personalen på expeditionen och var rädda, berättar David Wirdelöf.

   Diskuterar för fullt

   I Sala har de inte tagit något beslut om mobiltelefonerna ännu.

   – Det är ett högaktuellt problem som vi diskuterar för fullt. Rättsläget har varit oklart i och med att Socialstyrelsen är negativ till att vi omhändertar patienternas telefoner, säger Björn Mileson Fors, chefsöverläkare i Sala.

   Men han berättar också att de på intagningsavdelningen redan nu beslagtar patienterna telefoner och låser in dem i skåp. Den patient som vill använda telefonen måste säga till personalen.

   – Det här är riskfyllda arbetsmiljöer med krävande patienter där mycket kan hända, då får det inte slarvas med arbetsmiljöarbetet. På en sådan arbetsplats krävs mer än lagstadgad samverkan. Skyddsombuden ser och påtalar riskerna i arbetet och jag vill ge dem rätt i att kräva medverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Sala behövs bättre rutiner både kring telefoner och kring ensamarbete vid transporter av patienter, säger arbetsmiljöinspektör Lena Boman.

   I mitten av mars ska arbetsgivaren redovisa vad som har gjorts för att förebygga risker och under hösten kommer arbetsmiljöinspektörerna på nytt att besöka den rättspsykiatriska kliniken i Sala.

   Källa : Vårdfokus

   • Hej !
    Jag kan tillägga att inga kameramobiler är tillåtna i Sala inte heller laptops med kamera och inspelningsfunktion är tillåtet , sedan tycker jag att det hela är lite väl överdrivet enligt det jag har sett om säkerheten vad anbelangar narkotikan här i Sala , ”screeningar” görs ju regelbundet är jag positiv för någon narkotika så blir ju permissionerna indragna det är ju konsekvensen , nätverket har du ju redan som missbrukare och genom att samla alla på en avdelning respektive flera avdelningar så skapas nätverken sig själv per automatik .

   • Hej !
    Alltså dessa ständiga förfrågningar om mobiltelefonerna utgör en extra arbetsbörda för personalen och inskränker på andra arbetsuppgifter för dem , dålig metod i Sala bland andra ställen .
    Egna mobiler krävs det då jag är på permission eller annat utanför avdelning och rättspsykiatrins domäner , befintliga patient telefoner finns att tillgå men tyvärr så får jag
    stå för 100kr för mobilen och eget sim-kort , jag tycker det hela saknar relevans och dessutom arbetskrävande .

    Jag förmodar att det är kontrollfunktionen över individen som de upplever bristerna i , alltså fel fokus , kanske teknikrädsla .
    Vari är rättssäkerheten och patientsäkerheten i ärendet och dessutom autonomin för den enskilde ?

  • Chefsöverläkare sökes till Rättspsykiatrin Sala
   Proffice Care AB / Läkarjobb / Sala
   2012-07-26″

   Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare med 6 500 anställda. Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för Västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Vi bedriver en komplex verksamhet med hög förändringstakt och ökad processorientering.
   Rättspsykiatri Västmanland i Sala är en klinik som organisatoriskt finns inom förvaltningen PPHV (primärvård, psykiatri och handikappverksamhet). Kliniken flyttade 2011 in i nybyggda lokaler just nu Sveriges modernaste klinik med 55 vårdplatser fördelade på 4 vårdavdelningar. Vårdavdelningarna har olika inriktningar som t ex bedömningsavdelningen dit patienterna kommer i första skedet för en bedömningsperiod på ca 4 månader för att därefter placeras på någon av de övriga avdelningarna. Knuten till kliniken finns också ett rättspsykiatriskt öppenvårdsteam som arbetar med stöd och uppföljning av patienter som vårdas i öppen rättspsykiatrisk vård. På kliniken finns även ett Pedagogiskt centrum där det bedrivs sysselsättnings och kursverksamhet för våra patienter.

   Rättspsykiatri Västmanlands uppdrag är i dag att vårda och rehabilitera de personer i Västmanland som av domstol överlämnats till vård, personer som är intagna på Kriminalvårdens anstalter och behöver psykiatrisk dygnet runt vård samt häktade personer.
   Vi är ca 130 anställda på kliniken.

   • Hej !
    Vad jag missminner mig så hade Proffice någon dispyt vad det visade sig , bemanningsföretaget .

    Intern utredning: hantering av lärarlegitimation

    Intern utredning: hantering av lärarlegitimation

    Skolverket informerade i maj om sitt beslut att anlita Proffice för delar av hanteringen av lärar- och förskollärarlegitimationer. I januari 2012 rapporterade media om tveksamheter i handläggningen i den del som hanteras av bemanningsföretaget Proffice. Bland annat ska inslag av tävlingar förekommit i handläggningen. Det har också funnits uppgifter om att dokument och handlingar inte hanterats korrekt, samt att handläggarna varit förbjudna att kontakta Skolverket.

    Skolverket fortsätter samarbeta med Proffice
    Men tävlingen var olämplig

    Skolverket fortsätter samarbetet med bemanningsföretaget Proffice. Företaget har verkets förtroende att även i fortsättningen registrera ansökningarna om lärarlegitimationer.

 2. Dagen har varit lugn med en handlingsdag på Lidl , ett gäng coka-cola , tandkräm och smågodis . Början på dagen var torr lol.

  Jag börjar känna dofterna av höstvindar och ser Kanada gässen formerar sig för flytt , ingen dag är den andra lik .
  Det blir väl en och annan rökpaus med den kontakten som blir då , alla är väl en tabula rasa innan en personlig bedömning av mig infinner sig , ha det skönt ett tag vänner.

 3. Nästa version av Windows är någonting helt nytt för PC:n. Byggd på samma stabila grund som Windows 7 möts du av ett levande, snabbrörligt och alltid uppdaterat gränssnitt. Det är ett nytt Windows för nya enheter. Prova det för första gången, eller uppgradera nu om du använder Windows 8 Consumer Preview.
  Windows 8 Release Preview

  • Hej !
   Mitt resande runt om i Europa tror jag har kommit till sitt slut , för slitsamt de senaste tre åren pust , senast nu i Warzawa Polen , är på hemmaplan nu och lär väl bli det 1 år ungefär som det ser ut , bostadslös men vadå jag har reseäventyren att leva på , skönt och mysa på nostalgiska tripper ibland , lol .
   Hoppas kunna möta någon vän från det motsatta könet och stilla sig till ro på nåt sätt , aldrig helt fel med en kramstund ibland , hmmm ofta lol.
   Får väl börja på nätet 😉 Välkommen.

   • Resandet började i Kungsör med bil och husvagn , först till Danmark sedan till Hamburg , Amsterdam och vidare runt om utan husvagn och bil men det är en annan story lol.
    Äsch , från Amsterdam med cykel genom Belgien runt omkring Frankrike och till Calais , därifrån med båt till Dover i England med cykeln en Monark förresten , cyklade 4 månader i England och levde i stort sätt på gatan med allt vad det för med sig , frihetskänslan var iaf enorm och utbytet vi människor emellan mycket värdefullt.
    Senare tog jag cykeln med i tunneln under engelska kanalen till Calais igen och 1 månad i Frankrike där det strulade med bankomaten så jag fick låna 50€ av en bankpersonal där i Gravelines , en stad där , trevligt iaf jag har en bild på mitt MITT YOUTUBE därifrån föresten.
    Sedan gick resan vidare med ett antal punkteringar som följd i vanlig ordning lol.
    Cyklade tillbaks till Amsterdam lämnade cykeln där eftersom den var ur funktion.
    Då jag efter många om och men var i Sverige igen köpte jag en begagnad cykel och så fortsatte resan från Vänersborg till Örebro och till Köping där jag som oftast hamnar , min uppväxt stad förresten .
    Har väl svårt att lämna denna gudsförgätna stad med Strömsholms slott som en närliggande PÄRLA i vårt dejliga svedala.

Have a good time .

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s